קול קורא

קול קורא לכנס השנתי של האגודה הגאוגרפית הישראלית

אוניברסיטת תל אביב, חנוכה תשע"ז, כ"ה-כ"ז בכסלו, 25-27 בדצמבר 2016

הכנס יכלול מושבי מליאה ומושבים מקצועיים במגוון תחומי המחקר הגיאוגרפי, סדנאות ושולחנות עגולים בהם יידונו נושאים גיאוגרפיים העומדים במרכז השיח האקדמי והציבורי וכן ערב לבוגרי החוג שייערך בסיום היום השני לכנס.

 

אנו מזמינים את עמיתינו הגאוגרפים, ואת אלה העוסקים בתחומים קרובים, ליטול חלק פעיל בכנס.

 

המושבים והסדנאות יתקיימו בימים ראשון ושני 26-25 בדצמבר 2016 (כ"ה-כ"ו בכסלו תשע"ז). בימים אלה יתקיימו גם סיורים קצרים. סיורים ארוכים יתקיימו ביום השלישי לכנס, יום ג', 27 בדצמבר 2016.

 

הנחיות להצעת מושבים

הצעה למושב תכלול את שם המושב, שם המארגן/נים, שם היו"ר, שמות המרצים, השתייכות מוסדית וכותרות ההרצאות. נא להעביר את הפרטים לא יאוחר מה- 15 ביולי 2016 לכתובת המייל הבאה:  configa2016@tauex.tau.ac.il

 

הנחיות להגשת תקצירים

 •  הקתציר יוגש בקובץ word בלבד.
 •  היקף התקציר לא יעלה על 300 מילים.
 •  נא להימנע מלכלול איורים או טבלאות בתקציר.
 •  התקצירים יוגשו בגופן David בגודל פונט 12 וברווח אחד וחצי.
 •  גוף התקציר יהיה מיושר לשני הצדדים.  
 •  בראש התקציר תופיע כותרת (גודל 14 מודגש), מתחתיה שם המחברים/ים, שם המוסד/ארגון וכתובת דוא"ל (בגודל 12). שורה אחת תפריד בין הכותרת, שם המחבר, הדוא"ל וגוף התקציר.
 •  המועד האחרון להגשת תקצירים: 15 באוגוסט 2016. יש להגישם לכתובת המייל הבאה:  configa2016@tauex.tau.ac.il

אנו מבקשים לציין במפורש את הקריטריונים לקבלת תקצירים:

 • יתקבלו רק תקצירים המציגים עבודה מקורית שבוצעה על ידי מחברי התקציר.
 •  יתקבלו עבודות מדעיות בלבד (לא הרצאות סקירה).
 •  על התקציר לכלול: הקדמה קצרה, שיטות המחקר, תוצאות ומסקנות.
 •  אין להגיש יותר מתקציר אחד למחבר.
 •  אנו מזמינים תלמידי דוקטורט ותלמידים לתואר שני להרצות בכנס.

 

הנחיות להגשת פוסטרים: 

 • יש לשלוח תקציר פוסטר בהתאם ל"הנחיות הגשת תקצירים" (ראו לעיל) ולציין בכותרת "תקציר פוסטר".
 • על הפוסטר להיות קריא, תמציתי, וברור לקריאה ממרחק של כמטר.
 • הפוסטר יכלול: הקדמה קצרה, שאלות ושיטות המחקר, תוצאות ומסקנות.
 • גודל הפוסטר: 100*70 ס"מ.
 • בראש הפוסטר תופיע כותרת, מתחתיה שם המחבר/ים, שם המוסד/ ארגון וכתובת דוא"ל.
 • גודל פונט לא יפחת מגודל 28.
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive